USD33,04
EURO35,99
JPY0,210000
RUB0,376000
GBP42,99
EURO/USD1,09
BIST11.064,85
GR. ALTIN2.559,84
BTC1.946.677,01

BAŞKAN FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ÖNDER FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
12
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118255
Genel konsey toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Unsur 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirisi’nin 9. unsuru kapsamında gerçekleşen bir alakalı taraf süreci bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Kurumsal İdare Bildirisi’nin 10. hususu kapsamında kamuya açıklanacak düzeyde gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreç bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517248
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Yoktur
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2022 yılı Olağan Genel Konsey toplantısına hisse sahipleri dışında iştirak olmamıştır. Fakat menfaat sahiplerinin Genel Kurul’a iştiraki ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Oy hakkında imtiyaz yoktur. Lakin, A Kümesi hisse sahiplerinin yalnızca İdare Heyeti üye seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazları vardır.
En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 23,12
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni

İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Heyet Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel konsey bildiriminin bağlantısı
23/03/2023 0 % 59,92 % 50,54 % 9,38 https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-dokumanlar https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-dokumanlar – 14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118255

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kısım 6.3.Yönetim Şurası Komitelerinin Değerlendirilmesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kısım 6.3.Yönetim Şurası Komitelerinin Değerlendirilmesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kısım 6.1.Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışmalarına Ait Bilgiler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Kısım 6.1.Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Çalışmalarına Ait Bilgiler
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 5.1.Yönetim Konseyi Lideri’nin Periyoda Ait Değerlendirmeleri ve Kısım 5.2. Genel Müdür’ün Periyoda Ait Değerlendirmeleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Faaliyet raporunun, idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 2. İdare Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-II

İdare Şurası Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 67 % 67 6 6
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 67 % 67 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları

En son idare konseyi performans değerlendirmesinin tarihi

İdare şurası performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare konseyi üyelerinin ibra edilip edilmediği
Hayır (No)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare konseyi üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Nedim Menda (Yönetim Konseyi Başkanı), Jak Sucaz (Yönetim Şurası Lider Yardımcısı), R. Alev DUMANLI (Denetim Komitesi Lideri, Kurumsal İdare Komitesi Üyesi), Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ((Kurumsal İdare Komitesi Lideri, Kontrol Komitesi Üyesi)
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Kısım 4.2.İç Denetim Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetleri
İdare heyeti liderinin adı
Nedim MENDA
İcra lideri / genel müdürün adı
Can GÜNEY
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

İdare şurası üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
İdare Şurası Üyeleri’nin sorumluluklarına ait küme sigortası yapılmış ancak buna ait KAP duyurusu yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare şurası üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı

Bayan üyelerin sayısı ve oranı
3 – %42,85
Bildirim İçeriği

İdare Heyetinin Yapısı

İdare Konseyinin Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Teması Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Nedim MENDA İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Jak SUCAZ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Raşel ELENKAVE İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Can GÜNEY İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Ayşe BAYOĞLU İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/04/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743316 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
R. Alev DUMANLI İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/04/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932316 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Etik unsurlar, muhasebe, iç denetim ve iç kontrol sistemiyle ilgili şirket çalışanlarının ya da şirkete iletilen şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması Kontrolden Sorumlu Komite’nin misyon tanımındadır.
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı

Çalışanların temsil edildiği idare organları

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Meslek / İnsan Kaynakları Politikamız
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makus muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar adresinde yer alan etik prensipler ve sürdürülebilirlik politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
https://www.liderfaktoring.com.tr/kurumsal-politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
Başkan Faktoring İdare Heyeti üyeleri, çalışanları ve küme şirketleri ismine hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Önder Faktoring’i zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel dal fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Bağları / Kurumsal Dokümanlar, Faaliyet Raporları, Kontrol Raporları, Derecelendirme Notları, Sunumlar Bilgi / Kurumsal Siyasetler, Kurumsallık İLkeleri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Bilgi / Kurumsal Bilgiler / İdare Konseyi ve Paydaşlık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım: 1.7.Yönetim Heyeti, Üst Seviye Yöneticiler – İşçi Sayısı
b) İdare Konseyi bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 6.1.Riskin Erken Saptanması Komitesi?nin Çalışmalarına Ait Bilgiler ve Kısım 6.3. İdare Heyeti Komitelerinin Değerlendirilmesi
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 1.7.Yönetim Heyeti, Üst Seviye Yöneticiler – İşçi Sayısı
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 4.6.Şirket Aleyhine Açılan Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Karşılıklı iştirak münasebeti bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öteki toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kısım 4.10.Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Toplumsal Sorumluluk Projeleri

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Şekli

Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
45
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 75
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare heyeti çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
3-5 Gün
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
İdare şurası toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında öbür misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır

4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Kısım 6.3.Yönetim Konseyi Komitelerinin Değerlendirilmesi
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite çalışma asılları kurumsal internet sitemizde ve Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır. (Bilgi / Kurumsal Politikalar)
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-I

İdare Heyeti Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – R. Alev DUMANLI Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – R. Alev DUMANLI Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Burak PAK Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ Evet (Yes) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – R. Alev DUMANLI Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Sven Atakan SEVİM Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248669

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
BAŞKAN FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!