USD33,04
EURO35,99
JPY0,210000
RUB0,376000
GBP42,99
EURO/USD1,09
BIST11.064,85
GR. ALTIN2.559,84
BTC1.946.677,01
featured

Cevdet Yılmaz’dan enflasyon bildirisi

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yılmaz, TBMM Genel Heyetinde 12. Kalkınma Planı’na ait yaptığı sunumda, planın beş yıllık kalkınma amaçlarını ve 2053’e yönelik uzun vadeli gelişme stratejisini içerdiğini söyledi.

Kalkınma planlarında ulusal tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici önlemler öngörüldüğünü lisana getiren Yılmaz, kaynakların verimli halde kullanılmasının hedeflendiğini anlattı.

Kalkınma planlarının, Türkiye’nin ve milletin hak ettiği yüksek refah düzeyine ulaşılmasında yol gösterici siyaset evrakları olarak, kısa vadeli yaklaşımların ötesinde uzun vadeli ortak hedef ve öncelikleri ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhuriyet’in birikimlerini temel alarak Türkiye Yüzyılı’nın kalkınma altyapısını oluşturan eser ve hizmetlerin, son 21 yılda her alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa edildiğini kaydetti.

“Kararlı bir halde amaçlarımıza yürüyeceğiz”

Yılmaz, 12. Kalkınma Planı’nın, gelecek 30 yıllık bir perspektifle 2053 vizyonuna ulaşmayı sağlayacak formda hazırlandığını tabir ederek, şöyle konuştu:

“Bu süreçte en değerli güç ve ilham kaynağımız, milletimizi müreffeh, onurlu, hür ve bağımsız bir halde yaşatma sevdasıdır. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı’nın inşasında uzun vadeli yol haritamızı oluşturan 12. Kalkınma Planı devrinde milletimizin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşamasını, aydınlık yarınlara umut ve itimatla bakmasını temin edeceğiz. Esaslı demokrasisiyle hukukun üstünlüğünü ve siyasi istikrarı teminat altına almış, toplumsal adaleti güçlendiren, global barışın, istikrarın ve adaletin sağlanmasında aktif bir güç haline gelmiş müreffeh bir Türkiye yolunda hazırladığımız 12. Kalkınma Planı ile kararlı bir formda uzun vadeli amaçlarımıza yürüyeceğiz.”

Planın hazırlık çalışmaları kapsamında 87 farklı alanda düzenlenen özel ihtisas komitelerine yaklaşık 8 bin 500 kişinin katıldığını anlatan Yılmaz, iştirakçi bir yaklaşımla vatandaşların yeni periyottaki önceliklerini belirlemek maksadıyla anket yapıldığını ve 43 binin üzerinde vatandaşın ankete katıldığını söyledi.

Küresel eğilimlerin 2053’e dair risk ve fırsatları bir ortada barındıran farklı senaryolara işaret ettiğini lisana getiren Yılmaz, Türkiye için her türlü senaryoyu öngörerek gerekli adımları şimdiden hayata geçirmenin, geleceğin dünyasında Türkiye’nin pozisyonunun yükseltilmesinde belirleyici olacağını vurguladı.

“En pahalı 100 marka ortasında en az 5 markamızın yer almasını öngörüyoruz”

Cevdet Yılmaz, dünyadaki en önemli bilim, teknoloji, üretim, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak insanlığa katkı sunan, ulusal ve manevi kıymetlerini koruyarak bölgesinin ve dünyanın barış, huzur ve refahı için global gelişmelere istikamet veren tesirli, güçlü, müreffeh bir Türkiye’ye ulaşma vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“30 yıllık perspektif içinde; üst gelir kümesi ülkeler liginde bir ülke olarak dünyanın 10 büyük iktisadı ve satın alma gücü paritesine nazaran birinci beş iktisadı ortasında yer almayı hedefliyoruz. İmalat endüstrisinin ulusal gelirdeki hissesini yüzde 30’un üzerine çıkarmayı, global mal ticaretinden yüzde 2’nin üzerinde hisse almayı, yüksek teknolojili eserlerin imalat sanayi ihracatı içindeki hissesini yüzde 17’lere taşımayı ve kalkınma önceliklerimize halel getirmeden net sıfır emisyon gayesine ulaşmayı öngörüyoruz. İnsani gelişme endekslerinde birinci 20 ülke ortasına girmeyi, ailenin güçlendirilmesini, gelir dağılımında adaleti sağlamayı, çalışma çağındaki her bireyin üretkenliğinden faydalanarak işsizlik oranını 2053 perspektifinde yüzde 5’lerin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, dünyanın en pahalı 100 markası ortasında en az 5 markamızın yer almasını, en az 5 üniversitemizin dünyanın birinci 100 üniversitesi ortasında olmasını, AR-GE harcamalarının ulusal gelire oranının yüzde 4’lere çıkarılmasını öngörüyoruz.”

Planda İstanbul için özel bir perspektife yer verdiklerini lisana getiren Yılmaz, İstanbul’un bilim, teknoloji, kültür, sanat, turizm, ticaret ve finansta global bir merkez olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye’nin turizm gelirlerinde dünyada birinci üç ülkeden biri ve sıhhat turizminde dünyanın merkezi pozisyonuna yükselmesini de hedeflediklerini aktaran Yılmaz, maksatları gerçekleştirme yolunda, dinamik bir yaklaşımla siyasetleri her daim güncelleyeceklerini, rotayı ve öncelikleri Plandaki ana çerçeveyi takip ederek şekillendireceklerini söz etti.

Nereye gitmek istediklerini bildiklerinin altını çizen Yılmaz, 12. Kalkınma Planı’nın, milletin temel kıymetlerini ve beklentilerini temel alarak kalkınma gayelerine ulaşılmasını sağlayacak kapsamlı bir yol haritası olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin muasır medeniyetler düzeyinin üzerine çıkarılmasının temel maksat olmaya devam edeceğini belirtti.

“12. Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulanmıştır”

Yeşil ve dijital dönüşümü odağa alan, sanayi dalının tarım ve hizmetler kesimleriyle bütünleşik olarak başat rol üstlendiği, Türkiye’nin dünya ticaretindeki pozisyonunun güçlendiği, kaliteli finansman imkanlarının sağlandığı, nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modelinin uygulanacağını bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“12. Kalkınma Planı genel çerçevesinde; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri güçlendirmek, âlâ yönetişim anlayışını kurumsallaştırmak, beşeri ve toplumsal yapımızı geliştirmek, afete dirençli hayat alanları, akıllı ve sürdürülebilir kentler oluşturmak, iktisatta istikrar ve sürdürülebilirliği sağlamak, her alanda yeşil ve dijital dönüşüm odaklı rekabetçiliği tesis etmek, ihracata dayalı nitelikli büyümeyi sağlamak, güç ve besin arz güvenliğini tesis etmek ve memleketler arası işbirlikleri ile stratejik iştirakleri güçlendirmek bahislerinde somut adımlar atılacaktır. 12. Kalkınma Planı 5 eksen üzerinde kurgulanmıştır. Birinci eksenimiz ‘istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi’, ikinci eksenimiz ‘yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim’, üçüncü eksenimiz ‘nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum’, dördüncü eksenimiz ‘afetlere dirençli hayat alanları, sürdürülebilir çevre’ ve beşinci eksenimiz ise ‘adaleti temel alan demokratik âlâ yönetişim’ eksenidir.”

Yılmaz, 2002 yılında 9 bin 279 dolar olan Satın Alma Gücü Paritesi’ne nazaran kişi başı gelirin 2022’de 37 bin 445 dolara kadar yükseldiğini, 2023 sonu prestijiyle ulusal gelirin birinci sefer 1 trilyon doları aşmasını beklediklerini kaydetti.

Plan periyodu sonunda ulusal gelir büyüklüğünün 1,6 trilyon dolara ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Yılmaz, “Plan devrinde ise sanayi dalının verimlilik ve rekabetçiliği odağına alan üretim yapısıyla büyümede başat rol üstleneceği, hizmetler dalında döviz kazandırıcı alanların çeşitleneceği, tarım ve güç kesimlerinde arz güvenliğinin sağlanacağı istikrarlı bir yapıda ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi ve 2028 yılı sonu prestijiyle fert başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir, beklenmektedir. Bu yıl sonu prestijiyle ise 12 bin dolar maksadını aşmayı öngörüyoruz. Orta Vadeli Programımızda üç yıllık perspektifte ise 15 bin dolara yakın kişi başına gelir gayemiz var.” diye konuştu.

“Cari süreçler açığının sıfıra yakın bir seviyede gerçekleşmesini öngörmekteyiz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ihracatta pazar çeşitliliğini sağlamak için teşebbüsleri hızlandıracaklarının altını çizerek, cari süreçler açığını yapısal bir sorun olmaktan çıkaracaklarını söyledi.

Kalkınmada en büyük kısıtlayıcı faktörün cari açık olduğunu tabir eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Plan devri sonunda, ihracatın 375 milyar dolar, turizm gelirlerinin 100 milyar dolar düzeylerine yükselmesi sonucunda cari süreçler açığının sıfıra yakın bir seviyede gerçekleşmesini öngörmekteyiz. Bütüncül bir perspektifle, para ve maliye siyasetlerini tesirli bir biçimde kullanarak enflasyonla uğraşımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bilhassa belirtmek isterim ki makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli gayemiz, enflasyonu orta vadede kalıcı formda tek haneli sayılara düşürmek ve fiyat istikrarımızı pekiştirmektir. Bu çerçevede, tüm siyaset araçlarımız aktif ve kararlı bir formda kullanılmaya devam edilecektir. Enflasyonla uğraşımızı sürdürürken, hayat pahalılığının sebep olduğu aksilikleri bertaraf edecek halde gerekli siyasetler da hayata geçirilecektir. Daha evvelki devirlerde olduğu üzere memur, emekçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz tesirlerinden korumak ve refah düzeylerini artırmak da önceliğimiz olmaya devam edecektir.”

Plan devrinde gerçekleşmesi öngörülen büyümenin istihdam imkanları sunması ve gelir yaratmasının kritik değerde olduğunu belirten Yılmaz, beşeri altyapının güçlendirilmesinin büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayacağını, çalışma çağındaki bireylerin iş gücüne iştirak fırsatlarının artırılacağını, iş gücü piyasasının değişen taleplerine ahenk sağlamak gayesiyle nitelikli ve odaklı eğitimin yaygınlaştırılacağını lisana getirdi.

Cevdet Yılmaz, “Plan devri boyunca büyüme amaçlarımızla uyumlu olarak 5 milyon ek istihdam oluşturarak işsizlik oranının devir sonunda yüzde 7,5 düzeyine düşmesini hedeflemekteyiz. Plan devrinde ulaşılması öngörülen büyüme amaçları doğrultusunda global piyasalarla uyumlu, rekabet gücü yüksek, ülkemizin kalkınma sürecine düşük maliyet ve giderek artan finansal araç çeşitliliği ile katkı verebilen, sürdürülebilirlik ekseninde ilerleyen ve kurumsal yapısı güçlü bir finansal dalın oluşturulması amaçlanmaktadır.” dedi.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon bildirisi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!