USD33,07
EURO36,01
JPY0,218100
RUB0,388800
GBP42,78
EURO/USD1,09
BIST10.972,88
GR. ALTIN2.521,90
BTC2.116.690,25
featured

TÜSİAD’dan ihtar: Vakit kaybediyoruz

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Özlem ERMİŞ BEYHAN

T ÜSİAD olağan Genel Şura toplantısı dün gerçekleştirildi. Seçimli Genel Şura sonrasında Lider Orhan Turan idaresi misyona devam ederken, Tuncay Özilhan 9 yıldır yürüttüğü Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı misyonunu Ömer Aras’a devretti ve TÜSİAD Onursal Lideri seçildi. Birinci kelam alan Tuncay Özilhan konuşmasında YİK Lideri olarak misyon yaptığı son 9 yılın bir fotoğrafını çekti.

Özilhan, “Gelinen noktada Türkiye hala makro ekonomik istikrar arayışında. Türkiye hala siyasi istikrar arayışında. Türkiye hala terörle çabaya devam ediyor. Türkiye hala büyük Marmara sarsıntısına nasıl hazırlanacağını konuşmaya devam ediyor. 2024 yılında Türkiye hala gelir adaletsizliği ile çabaya devam ediyor.

Türkiye’de hala bayanların fırsat eşitliği gayreti devam ediyor. Problemler orta yerde dururken palyatif tahlillerle bir yere gidilmiyor” dedi. Özilhan, geçtiğimiz yıllarda YİK Lideri olarak yaptığı konuşmalarda üretim artışı sağlanmadan iktisatta kalıcı güzelleşmenin mümkün olmadığını çok kez yenilediğini hatırlatırken, işsizlik sorunu yaşanırken bir de nitelikli insan kaynağı sorunu yaşanmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:

“Bugün daha farklı bir yerde olur muyduk?”

“Bunun nedeni eğitim sisteminin yeni mesleklere yönelik yeni maharetleri kazandırma konusundaki yetersizliği. Konuşmalarımda beyin göçünü önlemenin, bilime, özgür fikre, eleştirel akla, yaratıcılığa dayalı bir eğitim sisteminin ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın kıymetine çok vurgu yaptım. Son 20 yılda eğitimle ilgili 17 sefer değişiklik yapılmış.

2024 yılında Türkiye eğitimde nitelik ve fırsat eşitliği sıkıntılarını çözmek yerine hala afaki tartışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kısa özet karşısında eminim içinizden ülke olarak ne çok vakit kaybetmişiz diye geçiriyorsunuzdur. Gerek benim, gerek liderlerin bu kürsüden sık sık lisana getirdiği teklifler hayata geçmiş olsaydı, sanki bugün daha farklı bir yerde olur muyduk diye sorduğunuzu da iddia ediyorum

Tüzüğümüz açık ve nettir. Hedefimiz insan hakları üniversal prensiplerinin, niyet, inanç ve teşebbüs özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, iştirakçi demokrasi anlayışının, liberal iktisadın, rekabetçi piyasa iktisadının kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir etraf istikrarının benimsendiği bir toplumsal sistemin oluşması olarak belirtilmiştir. Buradayız zira bu hedeflerin istisnasız hepsini sonuna kadar gerçekleştirene kadar var gücümüzle çalışacağız. Bundan 100 yıl evvel çok daha namüsait şartlar altında Atatürk ve arkadaşları nasıl başarmışlarsa, birebir halde başarabileceğimize yürekten inanıyorum.”

Özilhan’ın konuşmasını tamamlamasının akabinde toplantıyı yöneten TÜSİAD Onursal Lideri Bülent Eczacıbaşı, Özilhan’a teşekkür ederek, “Tuncay Özilhan’ın dediği üzere ülke olarak vakit kaybettik, vakit kaybediyoruz” tabirini kullandı ve kürsüye TÜSİAD Lideri Orhan Turan’ı davet etti.

“Kayıt dışı ile uğraş güçlendirilmeli”

İktisadın rekabetçiliği için kayıt dışı ile gayretin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Turan şöyle konuştu: “Çok kuvvetli bir ekonomik devirden geçtik. İktisatta yanan ateşi söndürmek için rasyonel siyaset çerçevesine bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Enflasyonla çabada para siyasetinin toplumsal siyasetler ve maliye siyaseti ile de desteklenmesini önemsiyoruz.

Bu süreç yalnızca enflasyonun düşürülmesi açısından değil, birebir vakitte bilhassa sabit gelirliler üzerindeki olumsuz tesirlerin hafifletilmesi açısından da son derece kıymetlidir. Hiç elbet Türkiye iktisadında yaşanan problemler yalnızca para ve maliye siyasetleri ile aşılabilir nitelikte değildir. Sıkıntıların etrafından dolaşmak, pansuman tedbirlerle tahlili geleceğe ötelemek ülkenin çıkarına olmuyor.”

“Tehditlerin en ciddisi nitelikli beyin göçü”

Orhan Turan konuşmasında en değerli sorun olarak nitelikli genç beyinlerin yurtdışına göçündeki artışı gördüklerini, bunun sebebinin kesinlikle irdelenmesi gerektiğini vurguladı. TÜSİAD Lideri şöyle konuştu: “Gençlerimizin geleceklerini ülkemizde değil de, yurt dışında aramaya başlamış olmalarını uzun vadeli tesiri bakımından ülkemizin önündeki tehditlerin en ciddisi olarak görüyoruz.

En güzel liselerimizden mezun gençlerimizin üniversite eğitiminde yüklü olarak yurtdışını tercih etmelerinin nedenleri ve sonuçları üzerinde uzun uzun durmak gerektiğini düşünüyoruz. Üniversite çağına kadar bin bir emek ile yetiştirdiğimiz gençlerimizi, parlak beyinler olarak diğer ülkelere kaptırıyoruz.”

“Eğitim sisteminde tarikatlara yer yok”

TÜSİAD Lideri eğitimde laiklik vurgusu da yaparak şöyle devam etti: “Çağı yakalamamızı sağlayacak olan eğitim sistemi, ezberciliği değil, eleştirel ve yaratıcı kanıyı önceliklendirmekten geçer. Bilimin yol göstericiliğine sıkı sıkı sarılmalıyız. Bu sistemde cemaat ve tarikatlara da, siyasetle ilişkilendirilen yapılara da yer olmaması gerekir.

Eğitimde laiklik ve bilimsellik prensiplerinden ve fırsat eşitliğinden uzaklaşılırsa insani kalkınma, bilimsel gelişme ve nitelikli kurum ve kurallar gayelerimizden de uzaklaşırız. Bir ülkenin en değerli performans göstergesi, her etnik köken ve inançtan beşerinin, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle hepsinin memnunluğu, sıhhati, refahı, geleceğe itimatla bakmasıdır. Halbuki bilgiler bunu doğrulamıyor. Geçen hafta TÜİK gelir dağılımı datalarını açıkladı. Bilgiler 2007’den sonraki en bozuk tabloya işaret ediyor. Toplumsal barışın yolu, adil bölüşümden geçiyor.”

“Gerilim ve gerginlikler hiç şahit olmadığımız kadar yükseldi”

TÜSİAD Lideri Orhan Turan konuşmasında, kutuplaşmanın yarattığı negatif döngünün topluma ziyan verdiğini anlattı: “Günlük ömürde gerginlikler de daha evvel hiç şahit olmadığımız kadar yükseldi. Eski tansiyonların üzerine yenileri ekleniyor. Günlük ömrün çabucak her alanında gördüğümüz gerginlik, kutuplaşma ve şiddet eğilimi birbirimize itimadımızı zedeliyor. Bu durum siyasetteki tansiyonun tırmanmasına yol açıyor. Siyasetteki tansiyon de toplumsal kutuplaşmaları derinleştiriyor. Bu negatif döngüyü kırmak zorundayız. Siyasetteki tansiyonu ve toplumsal kutuplaşmayı önlemenin bildiğimiz en tesirli yolu, demokratik süreçlerin daha güzel işlemesinden geçiyor.”

“Her seviyedeki mahkeme kararı memleketler arası mukavelelere uygun olmalı”

Orhan Turan konuşmasında adil yargılanma hakkına da geniş yer ayırdı ve şöyle dedi: “Adalete itimat hissinin güçlü olması için mahkeme kararlarında çelişki olmaması, yargı organları ortasında ahengin sağlanması, kararların herkes için bağlayıcı olması, adil yargılanma hakkının kesinlikle Avrupa İnsan Hakları Kontrat standartlarında uygulanması, her seviyedeki mahkeme kararının modülü olduğumuz milletlerarası normlara ve mukavelelere de uygun olması gerekiyor. Fakat tanım ettiğim standart ve referanslara uygun bir adalet anlayışı ile siyasi ve toplumsal tansiyonların düşürülmesi tarafında ilerleyebilir; yargının hakemliği konusundaki tereddütleri ortadan kaldırabiliriz.

Cumhuriyetimizin yüz yıllık kazanımlarından biri olarak, siyasi ve toplumsal olgunluğumuz en ağır problemleri bile yasal yerde tartışarak tahlil üretebilecek seviyede. Ulusal iradenin tam olarak tecelli etmesi, milletin oyuyla seçilmiş vekillerin ve mahallî yöneticilerin misyonlarını yapmalarını gerektiriyor.”

Özilhan ayakta alkışlandı, Onursal Lider seçildi

Genel Heyet dünkü toplantıda Tuncay Özilhan’ı TÜSİAD Onursal Lideri olarak seçti. Özilhan 53 yıl evvel kurulan TÜSİAD’da son 28 yılda faal misyon ve sorumluluk üstlendi. Özilhan, bu müddetin son 9 yılı ise TÜSİAD YİK Başkanlığı vazifesini sürdürdü.

Dünkü toplantıda YİK Lideri olarak son konuşmasını tamamladıktan sonra Tuncay Özilhan’ı tüm Genel Heyet üyeleri ayakta alkışladı. Toplantıda Tuncay Özilhan’ın Onursal Lider seçilmesini oylamaya sunan isim, 7 TÜSİAD Onursal Başkanı’ndan biri olan Bülent Eczacıbaşı oldu. Özilhan’a plaketini ise öteki bir TÜSİAD Onursal Lideri olan Rahmi Koç verdi.

Kalkınma için 4 kritik madde

Üretim yapısını son teknolojik ihtilale uygun biçimde dönüştürmeliyiz. Verimlilik artışı sağlamalıyız. Sanayi ve tarımda yüksek katma bedelli üretimi artırmalıyız. Beyin göçünün önüne geçmeliyiz.

Üye aidatı 290 bin TL

Seçimli Genel Kurul’a ağır bir iştirak oldu. Rahmi Koç, Güler Sabancı, Halis Komili, Bülent Eczacıbaşı, Ömer Koç, Ümit Boyner üzere çok sayıda iş insanı oy verdi. Mart 2022’den beri misyonda olan lider Orhan Turan bir devir daha TÜSİAD Lideri olarak seçildi. İzzet Özilhan, Ömer Mert ve Yılmaz Yılmaz, TÜSİAD idare şurasına giren yeni isimler oldu. Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Elvan Ünlütürk idare şurasından ayrıldı.

Yeni YİK Lideri Ömer Aras, yaptığı kısa teşekkür konuşmasında “Efsane bir liderden sonra vazifesi devralmak zor” dedi. QNB Finansbank İdare Şurası Lideri olan Aras’ın lider yardımcıları Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner ve Zekeriya Yıldırım. Tayfun Beyazıt ve Agah Uğur da konseyde yer alan öbür isimler oldu. TÜSİAD aidat fiyatlarının, “2024 yılında beklenen enflasyon oranı paralelinde” yüzde 65 artırarılak 290 bin TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
TÜSİAD’dan ihtar: Vakit kaybediyoruz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!