USD32,52
EURO34,82
JPY0,210400
RUB0,351800
GBP40,53
EURO/USD1,07
BIST9.715,33
GR. ALTIN2.429,65
BTC2.154.144,61

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İştirak Finans Unsurları Bilgi Formu

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Dataların İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Devri 2023 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel kontratında yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? EVET
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 1,09
4) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklarının Meblağı (4E-4F) 1.872.435
5) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlarının Fiyatı (5H-5I) 7.723.747

1) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Kontrat Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirket temel kontratında Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde, faaliyetleri ortasında Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel kontratında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL MUKAVELE UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? EVET 7
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? EVET 7

3) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak temelli olanlar hariç finans dalı faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 306.751
6) Basın-yayın ve bu cinsten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm bölümü faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 306.751

B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler 666.997
2) Finansman Gelirleri 169.291
3) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 714.144
5) Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 1.550.432

C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 27.764
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 515.096
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak temelli değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 52.459
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamirat gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 6.981
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 53.535
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 99.577
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 625.729
TOPLAM 1.381.141

Üstteki 16 numaralı husus için açıklama Hurda satış ve evvelki devir gelirleri ile birlikte pazarlıklı alım sonucu elde edilen yarardan oluşmaktadır.

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Hasılat 42.175.476
2) Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler 666.997
3) Finansman Gelirleri 169.291
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 714.144
5) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 43.725.908

4) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 3.808.588
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 2.429.571
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 13.637
4) Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımlar 0
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 0
TOPLAM 6.251.796

F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 271
3) Vadesiz mevduat hesapları 1.588.901
4) İştirak temelli yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) meblağlar 360.618
5) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 0
6) Kredi kartı alacakları 0
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öbür varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 2.429.571
TOPLAM 4.379.361

Üstteki 7 numaralı husus için açıklama Finansal yatırımlar toplamından oluşmaktadır.

G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
Toplam Varlıklar 55.917.026

5) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.813.484
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.991.636
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.461.795
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Finans Kesimi Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Öbür Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 1.698.987
TOPLAM 11.965.902

I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 341.078
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 2.202.090
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.698.987
TOPLAM 4.242.155

Üstteki 4 numaralı husus için açıklama Ödenecek vergi ve fonlar ile birlikte şirket satın alma için ödenecek vadeli meblağdan oluşmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254103

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İştirak Finans Unsurları Bilgi Formu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!