USD32,82
EURO35,14
JPY0,206500
RUB0,368700
GBP41,77
EURO/USD1,07
BIST10.771,36
GR. ALTIN2.451,74
BTC2.134.040,64

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
37.264.000 873.468.597 773.758.370 2.374.374.503 1.756.997.454 5.815.862.924 0 5.815.862.924
Transferler
-35.069.400 1.792.066.854 -1.756.997.454 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.704.978 -159.353.321 -165.058.299 0 -165.058.299
Kar Payları
-240.640.149 -240.640.149 0 -240.640.149
Devir Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 873.468.597 -5.704.978 738.688.970 3.925.801.208 -159.353.321 5.410.164.476 0 5.410.164.476
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
37.264.000 873.468.597 -5.704.978 738.688.970 3.925.801.208 -159.353.321 5.410.164.476 0 5.410.164.476
Transferler
22.427.518 -181.780.839 159.353.321 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
287.310 496.547.351 496.834.661 0 496.834.661
Kar Payları
-227.003.595 -227.003.595 0 -227.003.595
Periyot Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 873.468.597 -5.417.668 761.116.488 3.517.016.774 496.547.351 5.679.995.542 0 5.679.995.542

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.195.206 263.789.869
Periyot Karı (Zararı)
496.547.351 -159.353.321
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-240.253.804 407.560.109
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14 205.536 203.713
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -513.256 536.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.032.061 -2.378.836
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
17 -64.244.551 -21.708.441
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-175.875.400 429.068.041
Yatırım Emelli Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6, 16 -175.875.400 429.068.041
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öteki Düzeltmeler
2.534.810 3.969.696
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -150.000 -98.434
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
-1.178.882 -2.031.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.455.892 16.409.832
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
24 -3.246.210 -1.721.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-936.262 -4.644.100
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -42.990 -52.122
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -893.272 -4.591.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.768.708 5.338.623
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.889.684 5.654.199
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 879.024 -315.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.869.656 17.436.382
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.887.936 14.180.093
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.981.720 3.256.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
263.749.439 264.616.620
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -3.554.233 -826.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.842.969 13.966.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.060.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -14.660 -1.009.982
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.000 0
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -24.969.746 -7.688.729
Alınan Faiz
63.427.375 21.604.801
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-227.003.595 -240.640.149
Ödenen Temettüler
-227.003.595 -240.640.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.034.580 37.116.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.034.580 37.116.263
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.136.897 139.020.634
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 248.171.477 176.136.897

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 248.988.653 176.240.537
Finansal Yatırımlar
77.129.024 73.882.814
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 77.129.024 73.882.814
Ticari Alacaklar
22.224.339 19.711.682
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 20 176.181 133.191
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.048.158 19.578.491
Peşin Ödenmiş Giderler
10 973.634 5.545.379
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.439.154 932.099
Başka Dönen Varlıklar
10 1.941.793 3.254.170
ORTA TOPLAM
353.696.597 279.566.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
353.696.597 279.566.681
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
6 5.359.800.000 5.159.204.854
Maddi Duran Varlıklar
7 260.160 339.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
717.528 830.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.459 730.729
Öbür Duran Varlıklar
10 273.535 1.496.303
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.361.062.682 5.162.601.221
TOPLAM VARLIKLAR
5.714.759.279 5.442.167.902
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.046.860 7.278.152
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
5,20 9.961.013 7.071.329
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.085.847 206.823
Öteki Borçlar
7.562.266 6.754.498
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
5 7.562.266 6.754.498
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.130.763 2.326.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.299.601 1.204.162
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.120.910 909.728
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 294.434
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.935.707 2.509.158
ORTA TOPLAM
26.975.197 20.071.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.975.197 20.071.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Öteki Borçlar
4.081.459 3.292.181
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
5 4.081.459 3.292.181
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.597.081 8.639.275
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.597.081 8.639.275
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.788.540 11.931.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.763.737 32.003.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
5.679.995.542 5.410.164.476
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
873.468.597 873.468.597
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.417.668 -5.704.978
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-5.417.668 -5.704.978
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
761.116.488 738.688.970
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
11 3.517.016.774 3.925.801.208
Net Periyot Karı yahut Zararı
19 496.547.351 -159.353.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.679.995.542 5.410.164.476
TOPLAM KAYNAKLAR
5.714.759.279 5.442.167.902

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
12 498.883.045 436.753.429
Satışların Maliyeti
12 -124.777.150 -98.899.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 374.105.895 337.853.951
BRÜT KAR (ZARAR)
374.105.895 337.853.951
Genel İdare Giderleri
13 -35.264.177 -33.099.661
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
15 724.687 2.460.375
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
15 -3.223.610 -7.229.396
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
336.342.795 299.985.269
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 175.875.400 -429.068.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
512.218.195 -129.082.772
Finansman Gelirleri
17 101.261.289 58.021.081
Finansman Giderleri
17 -2.504.052 -3.926.613
Net Nakdî Konum Yararları (Kayıpları)
-114.428.081 -84.365.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
496.547.351 -159.353.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
496.547.351 -159.353.321
DEVİR KARI (ZARARI)
496.547.351 -159.353.321
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Paydaşlık Payları
496.547.351 -159.353.321
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 19 13,33000000 -4,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar) 19 13,33000000 -4,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00000000 0,00000000
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
287.310 -5.704.978
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
9 287.310 -5.704.978
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
287.310 -5.704.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
496.834.661 -165.058.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
496.834.661 -165.058.299

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251725

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!