USD32,64
EURO34,99
JPY0,206900
RUB0,374200
GBP41,42
EURO/USD1,07
BIST10.471,32
GR. ALTIN2.429,64
BTC2.201.443,63

ERSU MEYVE VE BESİN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ERSU MEYVE VE BESİN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -226.974 238.579 3.388.525 -21.408.669 552.882 68.500.644 68.500.644
Transferler
13 552.882 -552.882 0 0
Devir Karı (Zararı)
13.676 13.676 13.676
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.553 -94.553 -94.553
Devir Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -321.527 238.579 3.388.525 -20.855.787 13.676 68.419.767 68.419.767
Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -530.255 238.579 3.388.525 -20.855.787 -528.327 67.669.036 67.669.036
Transferler
13 -528.327 528.327 0 0
Devir Karı (Zararı)
-4.787.164 -4.787.164 -4.787.164
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-616.063 -616.063 -616.063
Devir Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -1.146.318 238.579 3.388.525 -21.384.114 -4.787.164 62.265.809 62.265.809

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-978.516 6.593.458
Devir Karı (Zararı)
-4.787.164 13.676
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.183.087 1.118.560
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
2.280.905 2.286.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
400.009 408.850
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
400.009 408.850
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
179.016 -216.882
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
100.200 -1.772
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
78.816 -215.110
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
2.323.157 -1.359.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-767.992 8.281.131
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.049.611 -651.721
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.494 74.299
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.649.753 -29.733.720
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-2.456.688 -10.680.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.692.698 22.221.199
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
792.819 106.042
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.858 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.964.125 26.952.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.806 -7.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-372.069 9.413.367
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-606.447 -2.819.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-555.988 -204.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-555.988 -204.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.534.504 6.389.099
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.534.504 6.389.099
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.562.492 108.605
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.988 6.497.704

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.988 1.562.492
Ticari Alacaklar
4 8.971.900 2.022.489
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
6.690.766 1.081.926
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.281.134 940.563
Öteki Alacaklar
5 392.675 277.181
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
392.675 277.181
Stoklar
7 11.852.853 32.502.606
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.493.572 3.036.884
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.493.572 3.036.884
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 23.674 7.720
Öbür Dönen Varlıklar
10 4.709.467 3.981.687
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
4.709.467 3.981.687
ORTA TOPLAM
31.472.129 43.391.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.472.129 43.391.059
DURAN VARLIKLAR

Başka Alacaklar
5 12.213 17.361
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
12.213 17.361
Maddi Duran Varlıklar
11 59.231.626 60.956.543
Arazi ve Arsalar
30.132.412 30.132.412
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.696.272 1.748.320
Binalar
8.200.877 8.457.706
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.035.872 18.392.945
Taşıtlar
155.206 232.244
Mobilya ve Demirbaşlar
182.319 164.248
Taşıyıcı Bitkiler
1.828.668 1.828.668
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.243.839 60.973.904
TOPLAM VARLIKLAR
90.715.968 104.364.963
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 8.715.754 18.329.636
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
3.075.103 0
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.640.651 18.329.636
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
6 1.266.929 474.110
Öbür Borçlar
5 78.858 0
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
78.858 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.774.117 7.738.242
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.774.117 7.738.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 761.641 642.860
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
699.223 580.442
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
62.418 62.418
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 214.523 93.190
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
214.523 93.190
ORTA TOPLAM
15.811.822 27.278.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.811.822 27.278.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Başka Borçlar
5 283 283
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
283 283
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.599.755 702.464
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
1.599.755 702.464
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 11.038.299 8.715.142
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.638.337 9.417.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.450.159 36.695.927
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
62.265.809 67.669.036
Ödenmiş Sermaye
13 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
48.470.118 49.086.181
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
48.470.118 49.086.181
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
49.616.436 49.616.436
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-1.146.318 -530.255
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238.579 238.579
Yasal Yedekler
238.579 238.579
Başka Yedekler
3.388.525 3.388.525
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-21.384.114 -20.855.787
Net Periyot Karı yahut Zararı
-4.787.164 -528.327
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.265.809 67.669.036
TOPLAM KAYNAKLAR
90.715.968 104.364.963

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2023 – 30.09.2023 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
17 45.151.770 22.437.111
Satışların Maliyeti
17 -39.899.709 -19.927.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.252.061 2.509.857
BRÜT KAR (ZARAR)
5.252.061 2.509.857
Genel İdare Giderleri
18 -6.026.772 -2.937.117
Pazarlama Giderleri
18 -1.196.472 -1.073.414
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
19 1.138.977 1.277.803
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
19 -896.557 -838.811
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.728.763 -1.061.682
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.728.763 -1.061.682
Finansman Gelirleri
20 8.012 75.698
Finansman Giderleri
20 -370.740 -299.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.091.491 -1.285.336
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.695.673 1.299.012
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
14 -167.161 -32.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.528.512 1.331.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-4.787.164 13.676
DEVİR KARI (ZARARI)
-4.787.164 13.676
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
-4.787.164 13.676
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00004000 0,00014000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
13 -616.063 -94.553
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-821.418 -122.796
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
205.355 28.243
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Etkisi
205.355 28.243
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-616.063 -94.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.403.227 -80.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
-5.403.227 -80.877

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214169

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
ERSU MEYVE VE BESİN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!