USD32,79
EURO35,09
JPY0,206700
RUB0,375800
GBP41,70
EURO/USD1,07
BIST10.771,36
GR. ALTIN2.448,86
BTC2.088.337,32

ÖNDER FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ÖNDER FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

A1.1. Paydaşlık idare konseyi tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) bahisleri, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Önder Faktoring, sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını daima olarak kıymetlendirmekte ve belirlemektedir. Şirket, sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını değerlendirirken, risk ve fırsatların her birini çevresel, toplumsal ve yönetişimsel (ÇSY) olarak kategorize etmektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A1.1. Paydaşlık idare şurası tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Siyaseti, Başkan Faktoring idare heyeti kararıyla 2023 Eylül ayında yürürlüğe girmiştir. İlgili siyaset Şirketin Genel Müdürlük dahil olmak üzere tüm şubelerini kapsamaktadır. Bu siyasetin maksadı, Şirketin iş ve operasyonel faaliyetlerinin etraf ve toplum üzerindeki ziyanlı tesirlerinin önlenmesi yahut sonlandırılması ile yararlı tesirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik temel unsur ve temelleri belirlemektir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli amaçlar kamuya açıklanmıştır.
X Başkan Faktoring, hem Kilit Performans Göstergeleri (KPG) hem de ÇSY Amaçları doğrultusundaki uygulama ve aksiyon planlarında kısa ve uzun vadeli maksatlarını belirtmiştir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve vazifeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, faaliyetlerinin çevresel, toplumsal ve yönetişim tesirlerini kıymetlendirmek ve bunun sonucunda Şirketi etkileyebilecek tüm ÇSY bahislerinin risk-fırsat tahlillerini yapmak gayesiyle Kurumsal İdare Komitesi aldırna faaliyet gösterecek Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturmaya karar vermiştir. 2023 Eylül ayında alınan İdare Konseyi Kararı ile oluşturulan komite ile tüm Şirket aksiyonlarının sürdürülebilirlik ile bütünleşmiş bir biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir sefer idare şurasına raporlanmıştır.
X Komite 2023 yılında kurulmuş olduğundan, şimdi raporlama yapılmamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2.2. ÇSY gayeleri doğrultusunda uygulama ve hareket planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Başkan Faktoring, ÇSY gayeleri ve riskleri doğrultusunda aksiyon planları geliştirmekte ve gerekli durumlarda bu planın güncellenmesini sağlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY ve KPG 2023 yılında belirlendiğinden yıllar bazında ulaşılma seviyesi şimdi kullanılabilir değildir.
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını uygunlaştırıcı faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X iş mühletleri ve performansalara ait düzgünleştirici faaliyetler, ÇSY ve KPG 2023 yılında oluşturulduğundan şimdi kullanılabilir değildir.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, gerçek ve kâfi bir halde verilmiştir.
X https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Emellerinden hangileri ile bağlı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu?nda, tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinin BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri?ndan hangileri ne kapsamda ile bağlı olduğu hakkında bilgi verilmektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A3.3. ÇSY hususlarında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından değerli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin, haşihazırda ÇSY bahislerinde aleyhte açılan yahut sonuçlanan rastgele bir davası bulunmamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Başkan Faktoring şimdi rastgele bir sürdürülebilirlik raporu yayınlamadığından ötürü sürdürülebilirlik performans ölçümleri için tam kapsamlı bir kontrol şimdi uygulamamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. İştirak, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Önder Faktoring, web sitesinde kamuya açık halde yayınlamış olduğu sürdürülebilirlik siyasetinde etraf idaresi konusunu ele almaktadır. İlgili siyaset doğrultusunda Şirket çevresel alandaki negatif tesirlerini önlemeye yahut minimum seviyeye indirmeyi hedeflerken, müspet tesirlerini ise azami düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim heyeti üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel gayeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sıkıntıların iş gayelerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket 2023 yılında, iklim krizine yönelik belirlediği riskler üzerinden fırsatlar yaratmak ismine çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda Şirket ofislerinde etraf dostu ekipman kullanımını arttırmak ismine aksiyonlar almayı hedeflemektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık paha zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak halde çevresel bahislerin nasıl yönetildiği, iş amaçlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Başkan Faktoring çevresel bahislerde faaliyet alan sivil toplum kuruluşları ve derneklerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir formda kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B10. Dataları toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, çevresel göstergeleri her yıl devam eden raporlamalarda sunarak bu kapsamdaki ilerleyişini yıllık olarak kamuya açıklamayı hedeflemektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli maksatlar belirlenmiş, bu gayeler ve geçmiş yıllarda belirlenen maksatlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel tesirler için amaç belirlemekle birlikte, faaliyet konusu gereği çevresel tesiri düşük olduğundan sürdürülebilirlik kapsamında yönetişim ve toplumsal mevzuları öncelikle ele almaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B13. İklim krizi ile gayret stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel tesirler için maksat belirlemekle birlikte, faaliyet konusu gereği çevresel tesiri düşük olduğundan sürdürülebilirlik kapsamında yönetişim ve toplumsal hususları öncelikle ele almaktadır.
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek gayesiyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket kendi bünyesinde etraf şuuru oluştururken tüm paydaşlarını dahil ettiği öncelikli mevzuların belirlenmesine yönelik olan anketler sayesinde bu mevzuların ehemmiyetini tespit etmekte ve bu kapsamda strateji belirlemektedir. Şirket etrafa olan potansiyel tesirlerini minimize etmek ismine sürdürülebilirlik siyasetini hazırlamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel tesirler için gaye belirlemekle birlikte, faaliyet konusu gereği çevresel tesiri düşük olduğundan sürdürülebilirlik kapsamında yönetişim ve toplumsal bahisleri öncelikle ele almaktadır.
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım bilgileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B24. İştirak içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B25. Paydaşlığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, çevresel mevzulardaki bilgilendirmelerini web sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuyla paylaşmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öbür ilgili mevzuatı kapsayacak biçimde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Önder Faktoring, toplumsal prensipler çerçevesince benimsediği İnsan Hakları Üniversal Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve başka ilgili mevzuatları kapsayacak biçimde Etik Unsurları kapsamında faaliyetlerini yürütür. Kelamı geçen prensipler ve uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. Tıpkı vakitte, Şirket insan kaynakları yönetmeliğinde de bu bahisleri ele alır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.2. Tedarik ve bedel zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık hususlarına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. hususlarda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Tedarik ve kıymet zinciri tesirlerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının güzelleştirilmesi, kapsayıcılık hususlarına Sürdürülebilirlik Siyasetinde ve Etik İlkeler’de yer verir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.3. Makul ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas kesitlerin (düşük gelirli bölümler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda paha zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X Hiçbir toplumsal kısmın ayrımcılığa uğramadığı ve ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere bilhassa daha fazla hassas kısımların (düşük gelirli kesitler, bayanlar vb.) de gözetilerek, tarafınca gerçekleştirilen hizmetlere dijital uygulamalar aracılığıyla basitçe erişimi için çalışmalar devam etmektedir. Şirket kapsamında yer alan bir azınlık kümesi olmasa dahi azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda paha zincirinin tüm evrelerinde adalet ve eşitlik konusuna itina gösterilmesi Şirketin öncelikli siyaseti kapsamındadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk emekçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan mesai saatleri konusunda, sonlar ve iş-yaşam istikrarı bahislerinde hassasiyet gösteren Önder Faktoring, ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, çalışan hakları ihlallerini ve zorla çalıştırmayı önleyici düzeltici faaliyetler uygulamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare bahislerine çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Şirket çalışanlarına bir bedel olarak yaklaşmakta olup bu doğrultuda kendini yenilemeye çaba göstermektedir. İşçi Yönetmeliiğinde, çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/yaşam istikrarı tahlilleri ve yetenek idaresine ait gereksinimleri belirlenmiş ve prim dışında sıhhat sigortası üzere yan hakları da düzenlenmiştir. Şirket, çalışanlarının gelişimlerinde, gereksinimleri doğrultusunda eğitim programı hazırlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X İnsan Kaynakları Müdürlüğünce çalışanlarının belirttiği bahislerde daima düzgünleştirme sağlamak hedefiyle aksiyon planları hazırlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Kaynakları Müdürlüğünce çalışan geri bildirimleri halihazırda toplanmaya başlandığından, şimdi raporlama yapılmamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Başkan Faktoring, çalışan sıhhati ve güvenliğinin ehemmiyetini kavramış olup iş sıhhati ve güvenliği (İSG) hususlarında hassas davranmakta, bütün çalışanlarının farkındalık kazanması için İSG eğitimleri (çalışanın hakları, İSG?nin kapsamı, yangın durumlarında nasıl müdahale edilir, masa başı duruş biçimi, antrenmanlar vs.) vermektedir. Şirket Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış İş Sıhhati ve Güvenliği yönetmeliklerini takip etmekte olup, İSG çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak bu yönetmelik doğrultusunda yapar ve kamuya açıklamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması maksadıyla alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş kazası ve sıhhatin korunması maksadıyla alınan tedbirler sayesinde 2023 yılında rastgele bir kaza yaşanmamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.7. Şahsî bilgilerin korunması ve data güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, finans kuruluşu olması nedeniyle de Şahsî Dataların Korunması Kanunu (KVKK) ve data güvenliği bahislerine öncelik vermektedir. Etkileşim içinde bulunduğu tüm paydaşlarının özlük bilgilerine ilişkin tüm mevzuları ilgili kanun çerçevesinde korur. KVKK İdare Prosedürü, ilgili aydınlatma metnini, pak masa pak ekran siyaseti da dahil olmak üzere Ferdî Dataların Korunması ve İşlenmesi Siyaseti yayınlamıştır. KVKK ile ilgili çalışmalara Şirketin web sitesinde yayınlanan 2022 faaliyet raporunda da yer verilmiştir. KVKK ile ilgili aydınlatma metni yeniden Şirketin web sitesinde yer almaktadır. Şirket tıpkı vakitte VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)’e kayıtlıdır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Başkan Faktoring, iş ve çalışma etiği çalışmaları dâhil çeşitli etik siyasetleri oluşturmuştur ve kamuya bunu şeffaf bir formda açıklamıştır. Şirket kendi etik prensiplerini www.liderfaktoring.com.tr Yatırımcı İlgilerine bağlı Kurumsal İdare sekmesi altında yayınlamaktadır. Finansal Kurumlar Birliği üyesi olan Şirket, 30 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Mesleksel Etik Unsurlarını de benimsemiştir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik için bir iş planı hazırlamış ve bu kapsamdaki çalışmaları 2023 planına dahil etmiştir. Sürdürülebilirlik çalışmaları altında düzgün uygulamalara örnek olarak faaliyetleri ortasında yer alan KOBİ?lere nakit akışının devamlılığı ile geniş şube ağına finansman sağlanması KOBİ?lerin kapsayıcılığını ve kalkınma potansiyelini arttırmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler. Şirket, sürdürülebilirlik komitesi ile sürdürülebilirlik kapsamına giren hususlarda bilgilendirme yapacaktır. 2023 yılında da bütün çalışanlarına sürdürülebilirlik ile ilgili kapsayıcı eğitim verilmesi planlanmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C2. Paydaşlar, Milletlerarası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteriyle teğe bir alaka içinde faaliyet gösteren bir kesimde faaliyet gösteren Başkan Faktoring, kıymetli bir paydaş kümesi olan müşterileri için sürdürülebilir büyümenin, müşteriyi merkeze alan bir yaklaşımla sağlanabileceğine inanmakta olup, bu doğrultuda müşteri memnuniyetini artırmak için yürüttüğü çalışmalarını kamuya açıklamış olduğu Etik Prensipler beyanında “Müşterilerimiz” başklığındaki kapsamda ele almaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen bağlantı (hangi paydaş, husus ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) muhtaçlık ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir. ?Etkileşimde kilit noktanın irtibat olduğunun şuuruyla hareket eden Şirket, irtibat sıklığı ve metotlarını itinayla oluşturmuş ve sistemli bir halde takip etmektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen memleketler arası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Hayır
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve unsurlar kamuya açıklanmıştır.
X Hayır
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya milletlerarası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Hayır
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Öncelikli olarak menfaat sahipleri ile etkileşim ve bağlantısı göz önünde bulundurulur. Bunlara ait prensiplere ahenk sağlamak ve paydaşlar ile bağlantısı güçlendirmek için gerekli önlemler alınır. Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki önlemleri ve stratejileri belirler. Tahliller yapılırken menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun kıymeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirket sürdürülebilirlik ile ilgili Şirket Yöneticilerine ayrıntılı bilgilendirme yapmış olup, 2023 yılında bütün çalışanlarına sürdürülebilirlik ile ilgili kapsayıcı eğitimler ve toplumsal sorumluluk kapsamında iş birlikleri de planlanmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248672

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
ÖNDER FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!