USD32,22
EURO35,05
JPY0,206000
RUB0,363800
GBP41,20
EURO/USD1,09
BIST10.677,49
GR. ALTIN2.442,66
BTC2.189.765,82

RODRİGO DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.572 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.333 6.573.111 1.485.393 7.981.171 7.981.171
Devir Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -276.899 19.450.601 -3.367.560 1.485.393 27.879.744 27.879.744
Cari Devir 01.01.2023 – 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -321.883 19.666.183 -3.367.560 1.110.295 27.675.244 27.675.244
Transferler
1.110.295 -1.110.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.140 11.127.104 -336.857 10.735.107 10.735.107
Periyot Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -377.023 30.793.287 -2.257.265 -336.857 38.410.351 38.410.351

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.351.333 1.493.831
Periyot Karı (Zararı)
-336.857 1.485.393
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.431.864 2.367.169
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12.13.14 5.520.926 1.590.567
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-642.185 -13.334
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -239.400 -13.334
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -402.785 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.988 -257.848
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 57.988 -257.848
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
1.655.717 761.676
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.655.717 761.676
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17 -160.582 286.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.256.326 -2.358.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.917.896 -4.214.713
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.917.896 -4.214.713
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
334.637 -171.605
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
334.637 -171.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.041.521 -5.074.466
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
14.001 -10.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.901.073 4.628.234
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.901.073 4.628.234
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
202.002 148.217
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.540.138 2.541.038
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
7.540.138 2.541.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.246 -204.797
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
190.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.351.333 1.493.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.198.321 -638.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.139.724 -561.556
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.13.14 -3.139.724 -561.556
Başka Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.597 -76.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.759.593 -1.988.648
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.268.442 2.792.236
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.268.442 2.792.236
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-2.372.318 -4.019.208
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -2.372.318 -4.019.208
Ödenen Faiz
23 -1.665.882 -770.345
Alınan Faiz
23 10.165 8.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.393.419 -1.133.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.393.419 -1.133.282
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.870.481 2.766.284
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.263.900 1.633.002

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.263.900 2.870.481
Finansal Yatırımlar
5 409.642 351.045
Ticari Alacaklar
7 2.192.435 3.870.931
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.192.435 3.870.931
Öbür Alacaklar
11 52.000 386.637
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
52.000 386.637
Stoklar
9 35.322.382 30.800.838
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.089 34.090
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.089 34.090
Başka Dönen Varlıklar
15 246.063 436.309
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
15 246.063 436.309
ORTA TOPLAM
43.506.511 38.750.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.506.511 38.750.331
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
14 1.410.956 1.419.331
Maddi Duran Varlıklar
12 25.195.435 16.140.261
Tesis, Makine ve Cihazlar
537 547
Taşıtlar
269.163 247.587
Mobilya ve Demirbaşlar
2.732.292 2.096.805
Özel Maliyetler
22.193.443 13.795.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 10.316.850 11.344.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.431 11.745
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.431 11.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 387.881 193.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.319.553 29.109.254
TOPLAM VARLIKLAR
80.826.064 67.859.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 610.658 347.608
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 610.658 347.608
Banka Kredileri
6 610.658 347.608
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 584.338 859.706
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 584.338 859.706
Banka Kredileri
6 584.338 859.706
Başka Finansal Yükümlülükler
6 900.246 1.450.282
Öbür Çeşitli Finansal Yükümlülükler
6 900.246 1.450.282
Ticari Borçlar
7 12.917.142 17.818.216
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.917.142 17.818.216
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
8 494.482 292.480
Öteki Borçlar
11,25 16.122.631 9.295.293
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
25 16.122.631 9.295.293
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
17 114.470 96.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 22.285 17.315
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
18 22.285 17.315
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 95.830 36.024
ORTA TOPLAM
31.862.082 30.213.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.862.082 30.213.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 422.837 245.067
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 422.837 245.067
Banka Kredileri
6 422.837 245.067
Öteki Finansal Yükümlülükler
6 9.952.206 9.671.498
Öteki Türlü Finansal Yükümlülükler
6 9.952.206 9.671.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 178.588 53.959
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 178.588 53.959
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.553.631 9.970.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.415.713 40.184.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
38.410.351 27.675.244
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-377.023 -321.883
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-377.023 -321.883
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-377.023 -321.883
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.287.596 23.160.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.793.287 19.666.183
Öbür Karlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-2.257.265 -3.367.560
Net Periyot Karı yahut Zararı
-336.857 1.110.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.410.351 27.675.244
TOPLAM KAYNAKLAR
80.826.064 67.859.585

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
20 34.592.813 29.158.102
Satışların Maliyeti
20 -15.346.919 -17.740.024
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.245.894 11.418.078
BRÜT KAR (ZARAR)
19.245.894 11.418.078
Genel İdare Giderleri
21 -1.306.561 -575.383
Pazarlama Giderleri
21 -17.007.068 -11.169.030
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 630.329 3.252.046
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
22 -88.710 -1.915
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.473.884 2.923.796
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -8.375 -8.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.465.509 2.915.421
Finansman Gelirleri
23 10.165 199.489
Finansman Giderleri
23 -1.973.113 -1.343.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-497.439 1.771.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
160.582 -286.108
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
17 -17.577 -5.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 178.159 -281.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
-336.857 1.485.393
PERİYOT KARI (ZARARI)
-336.857 1.485.393
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
-336.857 1.485.393
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-55.140 -77.333
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-71.611 -100.433
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
16.471 23.100
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
16.471 23.100
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
11.127.104 6.573.111
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
11.127.104 6.573.111
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Yararlar (Kayıplar)
11.127.104 6.573.111
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.071.964 6.495.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.735.107 7.981.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
10.735.107 7.981.171

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214164

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
RODRİGO DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!