USD32,82
EURO35,14
JPY0,206500
RUB0,368700
GBP41,77
EURO/USD1,07
BIST10.771,36
GR. ALTIN2.451,74
BTC2.134.040,64

TETAMAT BESİN YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TETAMAT BESİN YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 0 82.484.632 0 0 -55.483.671 0 36.269.408 36.269.408
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 172.985 -167.874 0 -25.154.696 -25.149.585 -25.149.585
Periyot Sonu Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 0 82.484.632 172.985 -167.874 -55.483.671 -25.154.696 11.119.823 11.119.823
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 0 82.484.632 172.985 -167.874 -55.483.671 -25.154.696 11.119.823 11.119.823
Transferler
-25.154.696 25.154.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.790 46.406.308 45.933.518 45.933.518
Sermaye Avansı
6.500.000 6.500.000 6.500.000
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
167.874 1.741.227 1.909.101 1.909.101
Devir Sonu Bakiyeler
1.118.203 8.150.244 6.500.000 82.484.632 -299.805 0 -78.897.140 46.406.308 65.462.442 65.462.442

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.783.285 -6.707.387
Periyot Karı (Zararı)
46.406.308 -25.154.696
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.082.188 10.222.198
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.349.110 2.357.776
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 388.302 -83.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 52.104 792.998
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
7-23 3.684.927 2.288.082
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -60.020.997 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-352.028 0
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öteki Düzeltmeler
669.542 5.459.386
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-853.148 -592.301
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -853.148 -592.301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.268.064 8.297.649
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.962.933 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -66.419 -5.555.916
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.707.159 -1.065.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 9.265.106 -3.651.114
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 208.843 739.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.200.842 3.091.812
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -473.458 1.248.381
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 24.625.806 16.193.747
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -867.015 66.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
446.135 -2.769.373
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.592.184 -6.634.849
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -808.899 -72.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.191.246 -10.868.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 3.445.366 1.496.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -4.636.612 -12.365.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.058.074 12.549.089
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 6.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -12.558.074 12.549.089
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.533.965 -5.027.075
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-129.631 -3.718.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.404.334 -8.745.681
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.762 9.075.443
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.734.096 329.762

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.734.096 329.762
Finansal Yatırımlar
5 70.983.930 0
Ticari Alacaklar
3.932.291 7.295.845
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.932.291 7.295.845
Başka Alacaklar
2.484.093 1.280.177
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 2.484.093 1.280.177
Stoklar
8 5.153.243 14.418.349
Peşin Ödenmiş Giderler
10 719.691 928.534
Öbür Dönen Varlıklar
11 3.711.021 5.182.846
ORTA TOPLAM
91.718.365 29.435.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.718.365 29.435.513
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
14 186.100 186.100
Maddi Duran Varlıklar
12 18.641.086 19.677.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 579.384 847.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.406.570 20.711.286
TOPLAM VARLIKLAR
111.124.935 50.146.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 14.823.959
Ticari Borçlar
1.015.334 3.734.366
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.015.334 3.734.366
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 426.944 1.483.619
Öbür Borçlar
33.293.414 16.193.975
Bağlantılı Taraflara Öteki Borçlar
3-9 32.350.000 16.036.577
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
9 943.414 157.398
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 27.009 894.024
Kısa Vadeli Karşılıklar
218.269 555.135
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 258.471
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
16 218.269 296.664
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 522.133 426.895
ORTA TOPLAM
35.503.103 38.111.973
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.503.103 38.111.973
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
176.302 562.975
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 176.302 562.975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 9.983.088 352.028
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.159.390 915.003
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.662.493 39.026.976
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
65.462.442 11.119.823
Ödenmiş Sermaye
17 1.118.203 1.118.203
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.150.244 8.150.244
Sermaye Avansı
6.500.000 0
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
17 82.484.632 82.484.632
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-299.805 172.985
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
-299.805 172.985
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
17 -299.805 172.985
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -167.874
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -167.874
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-78.897.140 -55.483.671
Net Periyot Karı yahut Zararı
46.406.308 -25.154.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.462.442 11.119.823
TOPLAM KAYNAKLAR
111.124.935 50.146.799

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
18 49.457.648 47.184.182
Satışların Maliyeti
18 -39.385.297 -43.399.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.072.351 3.784.569
BRÜT KAR (ZARAR)
10.072.351 3.784.569
Genel İdare Giderleri
19 -11.727.722 -7.402.740
Pazarlama Giderleri
19 -6.154.327 -8.460.357
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
21 3.413.270 5.041.523
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
21 -1.655.986 -7.132.944
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.052.414 -14.169.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 61.612.119 592.301
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -56.115 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.503.590 -13.577.648
Finansman Giderleri
22 -3.840.232 -2.470.618
Net Nakdî Durum Yararları (Kayıpları)
4.512.394 -8.754.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.175.752 -24.802.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.769.444 -352.028
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.769.444 -352.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
46.406.308 -25.154.696
PERİYOT KARI (ZARARI)
46.406.308 -25.154.696
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
46.406.308 -25.154.696
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-472.790 172.985
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
24 -472.790 172.985
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 -167.874
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -167.874
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Yararlar (Kayıplar)
0 -167.874
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-472.790 5.111
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.933.518 -25.149.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
45.933.518 -25.149.585

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250870

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
TETAMAT BESİN YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!