USD31,98
EURO34,82
JPY0,207900
RUB0,355500
GBP41,27
EURO/USD1,09
BIST10.656,96
GR. ALTIN2.428,96
BTC2.239.624,45
featured

Resmi Gazete’de bugün (02.11.2023)

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7464 Konutların Turizm Hedefli Kiralanmasına ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7465 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Mutabakatını Tadil Eden Protokolün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7466 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığına Pürüz Olma Mutabakatı ve Eki Protokolün Muahedede Değişiklik Yapılmasına Dair Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7467 Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Pürüz Olma Muahedesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7468 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Mani Olma Muahedesi ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Ortasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde İkili Vergilendirmeyi Tedbire ve Vergi Kaçakçılığına Mahzur Olma Muahedesinin Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türk Lisanı Konuşan Ülkeler İşbirliği Kurulunun Kurulmasına Ait Nahçıvan Muahedesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7744)
–– Türk Lisanı Konuşan Ülkeler İşbirliği Kurulu Sekretaryasının Mali Asıllarına Ait Mutabakatta Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7745)
–– Türkiye Cumhuriyeti İsmine 31 Temmuz 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Ortasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birlik Programı Olan Dijital Avrupa Programına (2021-2027) İştiraki Konusunda Muahedenin 1 Ocak 2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7746)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Hayvan Sıhhati Alanında Hibe Yapılmasına Dair Muahedenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7747)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Aydın Vilayetinde Kurulacak Dampınar RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Kimi Taşınmazların, Tapuda Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7748)
–– Kayseri Vilayetinde Kurulacak Ovacık RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Birtakım Taşınmazların, Tapuda Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7749)
–– Çanakkale Vilayetinde Kurulacak Ovacık RES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Kimi Taşınmazların, Tapuda Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7750)
–– Kestanederesi Rüzgâr Güç Santralinin İmali Emeliyle İzmir ve Manisa Vilayetlerinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Tapuda Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7751)
–– Kumarlı HES Üretim Tesisinin İmali Emeliyle Kahramanmaraş Vilayetinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Tapuda Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7752)
–– 154 kV G4-Viranşehir 8 GES TM-Viranşehir TM Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7753)
–– 154 kV Nevşehir-Derinkuyu Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7754)
–– Ekli Liste ve Haritalarda Güzergâhları Gösterilen Doğal Gaz Boru Çizgisi Projelerinin İmali Emeliyle Kimi Taşınmazların, Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7755)
–– Ekli Liste ve Haritada Bilgileri ile Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Sınırı Deplasesi ve Temas Sınırı Projelerinin İmali Emeliyle Kimi Taşınmazların, Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7756)
–– Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi Kapsamında Kulp-Lice (Sarım Çayı Köprüsü Varyantı) Vilayet Yolu, Kulp-Muş Vilayet Yolu ve Kulp-Hamzalı Vilayet Yolunun İlgili Kısımlarında Toprağa Girilerek Yol Üretim Çalışmalarının Tamamlanması Maksadıyla Kimi Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7757)
–– Artvin İli, Merkez İlçe, Çayağzı Mahallesinde Bulunan Kimi Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar No: 7758)
–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Fakültenin Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültenin İsimlerinin Karşılarında Gösterildiği Halde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7759)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Vazife Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7760)
–– İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Hudutları Gösterilen Alanın Kuzey Marmara Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7761)
–– İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sonları Gösterilen Alanın ASKOOP Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7762)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/474)
YÖNETMELİKLER
–– Türk Besin Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Besinler ile Beden Tartısı Denetimi İçin Diyetin Yerini Alan Besinler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Eser İzleme Sistemi Uygulama Genel Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 1)
–– Türk Besin Kodeksi Beden Tartısı Denetimi İçin Diyetin Yerini Alan Besinler Bildirisi (Tebliğ No: 2019/15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/27)
–– Türk Besin Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Bildirisi (Tebliğ No: 2019/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/28)
–– Mecburî Karşılıklar Hakkında Bildiri (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/30)
YASAMA BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2022/138, K: 2023/134 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/92, K: 2023/156 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/73, K: 2023/166 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/103, K: 2023/167 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/8563 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2018/9222 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2019/19624 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2019/34119 Müracaat Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Resmi Gazete’de bugün (02.11.2023)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Hissebul ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!